Wie Zijn Wij

Zingen…wat doet het met een mens? En vooral…wat doet het met je als je reeds vrolijke deuntjes zingt vanaf je kindertijd.

Een groot aantal van de leden van Vocaal Ensemble Ladies Aloud kunnen u daar een mooi en zinvol antwoord op geven. Velen van hen kregen immers de zangmicrobe te pakken bij het kinder- en jeudkoor De Konsinjoorkes olv Trees Rohde, anderen bij het gemengd koor Amivoca. Ze werden vriendinnen voor het leven.

Vele jaren later bleef dit verlangen om samen te zingen groeien zodat in 2009 een nieuw dameskoor werd opgericht, Ladies Aloud, ook weer olv Trees. De groep werd verruimd met nog andere zeer gemotiveerde en energieke dames. Een nieuw verhaal kon van start gaan. Sinds begin 2017 werd de groep vervoegd door een andere groep dames die hun zangmicrobe bij de Gespeelkens uit Wilrijk te pakken kregen. Beide vriendengroepen vormen een perfecte match die een mooie toekomst beschoren is.

Er wordt wekelijks zeer intens gerepeteerd waar zowel het klassieke koorrepertoire als het lichtere genre aan bod komt.

Ladies Aloud koos er voor om alles rustig aan te doen. Zo werd in maart 2010 een eerste kaas– en wijnavond georganiseerd om zich voor te stellen aan het publiek. In 2011 werd de lat al iets hoger gelegd en namen ze deel aan het Korenfestival Vlaanderen. Ze werden de winnaars van hun reeks. In 2015 namen ze voor de 3de keer deel aan het Korenfestival waar ze een schitterend resultaat behaalden. De naam veranderde naar Vocaal Ensemble Ladies Aloud. Tijdens de Provinciale Koorwedstrijd in 2012 werden ze bekroond met een mooi resultaat in Uitmuntendheid en dit resultaat werd bevestigd tijdens de Provinciale koorwedstrijd in 2017: Uitmuntendheid met onderscheiding.

Dat het Vocaal Ensemble Ladies Aloud naast repeteren ook nog veel plezier kunnen maken, bewijzen de jaarlijkse (repetitie-)weekends, BBQ’s, etentjes en tal van andere activiteiten waar de lachspieren ten volle worden getraind.

Sinds het begin in 2009 stond het vocaal ensemble onder de deskundige leiding van Trees Rohde. Zij overhandigde na 6 jaar het dirigeerstokje aan Werner Truyens en sinds 2015 staat deze bende enthousiaste dames onder lei(ij)ding van Werner Truyens.